اهدای جایزه به دانش آموز برتر قرآنی

مقام معظم رهبری مد ظله العالی: باید به قرآن نزدیک شد. شما جوان های عزیز و همه جوان هایی که این حرف را در سرتاسر کشور می شنوید، بدانید در قرآن حکمت هست، نور هست، شفا هست. عقده هایی که بر اثر چالش های موجود مادی دنیا در دل و جان انسان به وجود می آید، سرانگشت حکمت قرآنی می تواند همه این عقده ها را باز کند. این، واقعیت است. دل ها را باز می کند، شرح صدر می دهد، امید می دهد، نور می دهد، عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم می دهد. با قرآن باید مواجه شد و این ها را گرفت. در همین راستا در تاریخ 3 آبان ماه 1400 به دانش آموز محمدنژاد یوسف به علت انس با قرآن در مراسم صبحگاه تقدیر و تشکر گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20