انسداد دفاتر آمار , ریزنمرات و امتحانات

با توجه به پایان سال تحصیلی 400-99 دفاتر آمار, امتحانات و ریز نمرات و فارغ التحصیلان برابر دستور العمل های ارسالی  در تاریخ 11 بهمن ماه 1400 بررسی و جهت صحافی آماده گردید این دفاتر پس از تایید معاونت اجرایی و مدیریت آموزشگاه و کنترل نهایی به نمایندگان انسداد دفاتر که از طرف آموزش و پرورش تعیین گردیده اند جهت انسداد تحویل گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20