اعضای شورای دانش آموزی مشخص شدند

با پایان یافتن انتخابات  کار شمارش شمارش آرا آغاز و اعضای شورای دانش آموزی مشخص شدند

روز سه شنبه یکم آبان ماه 97 با پایان یافتن انتخابات کار شروع شمارش آرا با کمک دونفر از دانش آموزان و نظارت معاونت پرورشی آغاز و در ساعت 1:30 پایان یافت و پنج عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل منتخب شورای دانش آموزان به قرار زیر اعلام می گردد :
1- سینا ابراهیمی 55 رای
2- علیرضا جهانشیری 34 رای
3- امیر حسین قندهاری 34 رای
4- محمد محمدی بایزیدی 33 رای
5- امیر حسین محمدی بایزیدی 31 رای
6- حسن برادران 29 رای
7- رامین رضایی 29 رای


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20