اردو دانش آموزان پایه یازدهم تجربی

اردو به عنوان یک فعالیت جمعی و بیرون از محیط مدرسه و خانواده دارای کارکردهای قابل توجهی می‌باشد که توجه به این کارکردها اهمیت پرداختن به اردوی دانش آموزی را دوچندان می‌نمایند.در همین راستا در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1402 دانش آموزان پایه 11 تجربی به همراه دبیران محترم آقایان حیدری و اسدنیا به اردوی صنوبر جهت گردشگری و استفاده از طبیعت پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20