ارتقاء آگاهی های دانش آموزان پایه دوازدهم در خصوص امتحانات نهایی

حضور کارشناس مسئول آموزش متوسطه شهرستان در مدرسه و یاد آوری نکاتی پیرامون برگزاری امتحانات نهایی

امروز 13 آبان ماه 97 آقای محمودی کارشناس مسئول آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهرستان در جمع دانش آموزان پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی ، انسانی این مدرسه حضور یافت و مراحل برگزاری امتحانات نهایی را از طرح سؤال ، اجرا در حوزه ، شیوه تصحیح اوراق امتحانی و اعلام نتایج را برای دانش آموزان بیان و همچنین اهمیت امتحانات نوبت اول و تاثیر آن در معدل کل ، معدل کتبی نهایی و تاثیر در کنکور سراسری را تبیین نمودن که مطالب مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20