ارائه کنفرانس قوانین زندگی توسط دانش آموز صنوبری

همانطور که در بازی هایی که ما انجام می دهیم چه بازی های رایانه ای چه ورزشی هر کدام قوانین خاصی دارند که ما با دانستن آنها می توانیم بازی را به بهترین شکل ممکن تمام کنیم در زندگی هم یکسری قوانین داریم که با انجام دادن آنها می توانیم یک زندگی عالی و زیبا را بسازیم در همین راستا در تاریخ 15 آذر ماه 1401 دانش آموز صنوبری پایه یازدهم تجربی به ارائه کنفرانسی پیرامون قوانین زندگی پرداخته و در پایان توسط دانش آموزان مورد تشویق قرار گرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20