اجرای مانور زلزه

اجرای مانور زلزله جهت آمادگی بیشتر دانش آموزان هنگام مواجهه با زلزله  در این آموزشگاه  گردید
با توجه به قرار گرفتن کشور ایران بر روی گسل های زلزله خیز همه ساله به منظور ایجاد آمادگی در دانش آموزان هنگاه مواجهه با زلزله مانور زلزله روز 7 آذر هر سال در مدارس سراسر کشور برگزار می گردد .
امروز چهار شنبه 7 آذر 97 در ساعت 9 صبح همزمان با سایر مدارس کشور مانور زلزله جهت آمادگی بیشتر در برابر زلزله در این آموزشگاه برگزار گردید . در این مانور دانش آموزان با توجه به آموزشهای قبلی نکاتی از قبیل انواع جان پناه ها و نحوه پناه گیری در آنها و همچنین کمک به مصدومین و آسیب دیدگان زلزله را در آموزشگاه بصورت عملی تمرین کردند .

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20