ابلاغ طرح همیار معلم به دانش آموز ابوالفضل راعی

ابلاغ اجرای طرح همیار معلم به دانش آموز ابولفضل راعی تقدیدم شد
امروز چهارشنبه 29 آبان ماه 98 در راستای اجرای برنامه عمل سال تحصیلی99 – 98 نظر به توانمندی علمی و اخلاقی آقای ابوالفضل راعی از دانش آموزان پایه دهم تجربی و علاقه ایشان به ارتقاء علمی دانش آموزان مدرسه در درس ریاضی و آمار دهم انسانی تعداد 5 نفر از دانش آموزان این آموزشگاه که در فراگیری این درس دچار مشکل شده بودند جهت رفع اشکالات درسی با تحویل ابلاغ طرح همیار معلم توسط دبیر درس ریاضی و آما جناب آقای حیدری به ایشان معرفی شدند تا هفته ای یک جلسه کلاس رفع اشکال تشکیل و گزارش فعالیت ها جهت ثبت در دفتر ارائه گردد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 12.8/20