ابلاغ بودجه بندی دروس امتحانی به دانش آموزان

در تاریخ 21 آذر ماه 1400 پس از دریافت برنامه امتحانات نوبت اول و سرفصل های دروس هماهنگ امتحان پایه های دهم ؛ یازدهم و دوازدهم ساعت 8:00 صبح در جلسه ای بودجه بندی دروس هماهنگ به دبیران ابلاغ و سرفصل بودجه در کلاس های درس نصب گردید و مراتب در مراسم صبحگاه به دانش آموزان اطلاع رسانی شد ضمنا مقرر شد سرفصل بودجه بندی دروس مکتوب به دبیران ابلاغ گردد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20