آمادگی دانش آموزان برگزیده جشنواره تا ثریا

در مورخه 28 فروردین ماه 1402 دانش آموزان برگزیده در جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا در حضور مشاور آموزشگاه به ارائه تحقیق خود پرداخته و مشاور محترم ضمن بررسی نکات محوری پژوهش مطالب لازم را برای ارائه بهتر دانش آموزان در مرحله استانی را بیان نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20