آماده سازی مدرسه برای حضور دانش آموزان

با توجه به برگزاری کلاس ها به صورت حضوری  و حضور دانش آموزان از 15 شهریور ماه  در مدارس و آموزشگاه ها  , در روز پنجشنبه تاریخ 13 شهریور ماه 99 کادر دبیرستان اقدام  به آماده سازی مدرسه برای حضور دانش آموزان نمودندکه در این روز  کادر اجرایی  دبیرستان با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام به نشانه گذاری کلاس ها و همچنین محوطه مدرسه و ضدعفونی کردن تمامی کلاس ها و نظافت راه رو ها و سالن مدرسه نمودند تا شرایط برای حضور دبیران و دانش آموزان محیا شود.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20