آغاز امتحانات خرداد ماه 1401

در مورخه 31 اردیبهشت ماه 1401 اولین امتحان پایان سال با حضور دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم به تفکیک در محل سالن آموزشگاه برگزار گردید . این امتحانات طبق برنامه امتحانی ارسالی از موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) استان اجرا می گردد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 4/20