آموزشی

اجرای مانور زلزه
  • ۰ دیدگاه -
  • 203 بازدید

اجرای مانور زلزه

اجرای مانور زلزله جهت آمادگی بیشتر دانش آموزان هنگام مواجهه با زلزله  در این آموزشگاه  گردید با توجه به قرار گرفتن کشور ایران بر روی […]