کسب مدال طلای مسابقات کشوری تک پرس سینه

در مورخه 21 آذرماه 1400  در مراسمی  ساعت 10:15 دقیقه از دانش آموز دانیال حسنی پایه دهم تجربی که در مسابقات کشوری تک پرس سینه حائز رتبه اول و کسب مدال طلای مسابقات شده بود تجلیل به عمل آمد این مسابقات به مدت دو روز در شهرستان شیروان برگزار شده بود .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20