پیگیری وضعیت تحصیلی و پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموز پایه دوازدهم تجربی

خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی است که در جامعه پذیری و تربیت اجتماعی فرزندان نقش اساسی را ایفامی کند. مشارکت جدی خانواده ها در فرایند آموزش وتوانبخشی دانش آموزان نقش سازنده ای دارد. زیرا بدون همکاری وتوجه لازم پدر ومادر پیشرفت کودک با مشکل روبرو می شود. فرزندان در خانواده در دامان پدر و مادررشد می کنند و راه و رسم زندگی و تجربیات جدید را از آنها می آموزند و وقتی وارد مدرسه می شوند تحت تاثیرافکار و رفتار معلمان و مربیان خود قرار گرفته، به شکل های مختلف ، رفتارها و الگوهای جدید را ازآنان فرا میگیرند. در همین راستا در تاریخ 18 بهمن ماه 1400 مدیریت محترم آموزشگاه با هماهنگی قبلی با اولیاء دانش آموز به همراه مشاور آموزشگاه جلسه ایی جهت پیگیری وضعیت تحصیلی و پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموز با موضوعیت امتحان نهایی انجام شد.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20