پیگیری غیبت دانش آموزان در کلاس های آنلاین

با توجه به تعطیلی یک هفته ای مدارس و شیوع مجدد ویروس کرونا کلاس ها از تاریخ 10 بهمن ماه 1400 به صورت آنلاین برگزار می گردد لذا معاونت آموزشی آموزشگاه با جدیت پیگیر مسائل آموزشی و غیبت دانش آموزان در کلاس های آنلاین و در صورت غیبت دانش آموزان با تماس تلفنی پیگیر غیبت و عدم حضور دانش آموزان هستند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20