پیگیری برنامه های اجرایی جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا در آموزشگاه

در تاریخ 12 بهمن ماه 1400 کمیته اجرایی هفتمین دوره جشنواره علمی پژوهشی “تاثریا” که در آموزشگاه پیگیر اجرای این جشنواره بوده و دانش آموزان نیز پس از انتخاب موضوع مورد علاقه خود مشغول تهیه مقاله و تحقیق خود می باشند . رایزنی با دبیران مربوطه و استفاده از ظرفیت های موجود در آموزشگاه و همچنین ارتباط با مسئولین محترم موسسه در خصوص افزایش کیفیت کار در حال انجام است .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20