نصب تراکت های انگیزشی در سالن های مدرسه

در آستانه آغاز امتحانات نوبت اول تراکت های انگیزشی جهت بهره برداری دانش آموزان در سالنهای آوزشگاه نصب گردید.
امروز سه شنبه 2 دی ماه 98 در آستانه شروع امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 99-98 تعداد 16 تراکت با موضوعات انگیزشی ، تنظیم برنامه مطالعاتی ، تغذیه مناسب ، دوری از تلفن همراه و تلویزیون ، حضور به موقع در جلسات امتحان ، کنترل اضطراب و استرس و… توسط دفتر مشاوره مدرسه تهیه گردید که به منظور بهره برداری دانش آموزان از این مطالب و آمادگی بیشتر روحی و مطالعاتی در جلسه امتحانات با کمک دونفر از دانش آموزان در تابلوهای اعلانات ، راهرو ها ، سالنها و کلاس های آموزشگاه نصب گردید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20