شمارش آراء انتخابات شورای دانش آموزی

به همت دانش آموزان عضو ستاد اجرایی انتخابات شورای دانش آموزی و با نظارت مدیران و مربیان تربیتی ، کار شمارش آراء به پایان رسید و اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای دانش آموزی اعلام شد.در همین راستا در مورخه 15 آذر ماه  1401 شمارش آرا شورای دانش آموزی دبیرستان امام حسین(علیه السلام) با حضور دو نفر از دانش آموزان در محل دفتر دبیرستان انجام شد که پس از آن ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و سه نفر به عنوان اعضای علی البدل مشخص شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20