دومین جلسه آموزش خانواده در آموزشگاه

در تاریخ 15 آذر ماه 1401 دومین جلسه آموزش خانواده توسط مشاور محترم آموزشگاه جناب آقای عبداله زاده برگزار گردید که به ارائه گزارش عملکرد مشاوره از ابتدای سال تحصیلی و ذکر تیتر موضوعات مطروحه با دانش آموزان در مدت این 75 روزه ، ورود به موضوع اصلی جلسه با محور جملات تاثیر منفی از جانب والدین به دانش آموزان نوجوان و ارائه پیشنهادبرای ارائه بهتر حمایت ها و راهنمایی های اولیاء با آشنایی ایشان به قدرت کلام ، جمع بندی اینکه بهتراست : آموزش جایگزین ترس ، همراهی جایگزین طرد، کمک جایگزین ممنوعیت، حمایت جایگزین نصیحت و توجیه جایگزین دستور شود. در آخر توضیح آیه ای از قرآن در مورد شکرگزاری و اینکه به داشتن فرزندانی سالم که در محیط ایده آل، تحصیل می کنند شاکر باشیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20