دومین بازدید مسئول موسسه از نحوه برگزاری امتحانات

در تاریخ 19دی ماه 1400 مسئول موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) از نحوه برگزاری امتحانات دی ماه بازدید بعمل آوردند که در این بازدید ضمن بررسی میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی، اجرای کامل و دقیق شیوه نامه برگزاری امتحانات مورد رصد قرار گرفت . ایشان با قدردانی از عوامل برگزاری امتحانات و رضایتمندی از نحوه برگزاری امتحانات و رعایت دستورالعمل های بهداشتی گفتند : اولویت اصلی و تلاش ما این است که سلامت دانش آموزان و همکاران در طول ایام امتحانات حفظ شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20