حضور معاون مدیرکل و مدیریت آموزش و پرورش در آموزشگاه

معاون مدیر کل  و مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان  در اولین حضور پس از انتصاب در تاریخ 25 مهر ماه 1400 در محل دبیرستان حضور یافتند و طی جلسه ایی که با مدیریت آموزشگاه داشتند ضمن تشکر از فعالیت های اثربخش آموزشگاه  نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20