حضور معاونین پرورشی آموزشگاه در جلسه معاونین شهرستان

در تاریخ 21 دی ماه 1400 روز سه شنبه دوره آموزش و توانمندی سازی معاونین و مربیان پرورشی مدارس تربت حیدریه پیرامون چهملین دوره جشنواره فرهنگی هنری فردا در محل کانون شهید فاضلی برگزار گردید . معاون پرورشی آموزشگاه ضمن حضور در این دوره به ارائه برخی راهکارها در خصوص برگزاری هرچه بهتر مسابقات فرهنگی و هنری پرداختند .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20