حضور سرگروه آموزشی ریاضی در آموزشگاه

در مورخه 18اسفند ماه 1400 سرگروه درس ریاضی در آموزشگاه حضوریافته و ضمن بررسی دفترکلاسی دبیر درس ریاضی آقای مومنی و حیدری از فعالیت و تلاش ایشان و کادر اجرائی مدرسه تشکر نموده و نسبت به ارزشیابی مستمر و پرسش و پاسخ کلاس تاکید داشتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20