حضور سرگروه آموزشی روانشناسی در آموزشگاه

در مورخه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ سرگروه درس روانشناسی سرکارخانم عباسیان در آموزشگاه حضوریافته و ضمن بررسی دفترکلاسی دبیردرس روانشناسی آقای عبدالله زاده از فعالیت و تلاش ایشان وکادر اجرائی مدرسه تشکر نموده و نسبت به ارزشیابی مستمر و پرسش و پاسخ کلاس تاکید داشتند. ایشان در کلاس درس روانشناسی حاضر و نظرات و پیشنهادات دانش آموزان را در خصوص این درس جویا شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20