حضور رئیس انجمن اولیاء در آموزشگاه

یکی از مهم‌ترین فواید امتحانات مستمر این است که دانش‌آموزان از نقاط قوت و ضعف خود در مباحث درسی مطلع می‌شوند. معلم نیز از اشکالات دانش‌آموزان خود آگاهی می‌یابد و در مقابل، دانش‌آموزان نیز از انتظارات معلم خود برای امتحانات پایانی آگاه می‌شوند.در مورخه 7 دی ماه 1400به منظور بررسی مسائل آموزشی و پرورشی و نیز روش برگزاری امتحانات نوبت اول و امضای صورتجلسه درخواست نحوه ی تعطیلی مدرسه در ایام امتحانات دی ماه از اداره آموزش و پرورش جناب آقای صفارشرق رئیس انجمن اولیاء در آموزشگاه حضور یافتند  .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20