حضور آقای سلیمانی نماینده گزینه2 در آموزشگاه

در تاریخ 25 مهر ماه 1400 آقای سلیمانی نماینده محترم گزینه 2 در شهرستان در محل دبیرستان حضور یافتند و روند برگزاری امتحانات و تحویل کارنامه ها را با معاونین آموزشگاه در میان گذاشتند ضمنا در جلسه ایی خاص با معاون محترم آموزشی جناب آقای جعفری در خصوص بهره مندی از سایت گزینه2 و نحوه ی ورود دانش آموزان به سایت توضیحاتی را ارائه نمودند و همچنین در خصوص تاریخ برگزاری آزمون ها تبادل نظر کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20