جلسه هماهنگی جهت استفاده از آزمایشگاه

در تاریخ 17 مهرماه 1401 جلسه هماهنگی جهت استفاده دانش آموزان از آزمایشگاه در سال تحصیلی 402-401 تکمیل و تجهیز وسایل و مواد آزمایشگاه با حضور مسئولین دبیرستان دوره اول و دوم و مسئول آزمایشگاه و مسئول موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) برگزار گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20