جلسه مدیران متوسطه پسرانه با مسئول نمایندگی

در تاریخ 28بهمن ماه 99 ساعت 10:30 جلسه ایی با حضور نمایندگی محترم موسسه جناب آقای کنعانی و معاونت آموزشی و مدیران متوسطه اول و دوم پسرانه به منظور ارتقا ظرفیت جذب دانش آموزان در سال آینده 1401-1400 تشکیل گردید و قوت ها و آسیب ها تبیین گردید و به راهبرد استفاده از تمام ظرفیت اعم از اولیاء ؛ مدیران , معاونت و دبیران تاکید گردید و مقرر شد جلساتی را برای ممتازین پایه های نهم دبیرستان دوره اول بعد از عید گذاشته و راهبردها آموزش و پرورش موسسه امام حسین (ع) برای اولیا و دانش آموزان تبیین گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20