جلسه توجیهی معاونت آموزشی آموزشگاه با دانش آموزان پایه دوازدهم

در مورخه 24 فروردین ماه 1401 و در راستای کیفیت بخشی آموزش و آمادگی پایه دوازدهم برای امتحانات نهایی , معاونت محترم آموزشی در کلاس درس پایه دوازدهم حضور یافته و ضمن بیان اهمیت و جایگاه امتحانات نهایی و توجه بیش از پیش دانش آموزان به آمادگی بیشتر , برنامه امتحانات مستمر پایه دوازدهم به دانش آموزان تحویل شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20