جلسه تحلیل و بررسی وضعیت آموزشی درس ریاضی برگزار شد

جلسه بررسی وضعیت درس ریاضی پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم با حضور دبیر ریاضی برگزار شد
روز شنبه 25 آبان ماه 98 جهت بررسی وضعیت درسی دانش آموزان در درس ریاضی پایه های دهم ، یازدهم ، دوازدهم و تجزیه و تحلیل عملکرد در سال تحصیلی 98- 97 و سال جاری به منظور آسیب شناسی و رفع آن جلسه ای با حضور دبیر ریاضی جناب آقای حیدری ، مدیریت و معاون آموزشی آموزشگاه در محل دفتر مدرسه برگزار گردید.مدیرت آموشگاه جناب آقای سلطان زاده ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای حیدری نمودار و میانگین نمرات در سال تحصیلی قبل در ماه های مهر و آبان را به ایشان ارائه نمودند در ادامه جناب آقای رضایی معاونت آموزشی مدرسه آسیب های آموزشی دانش آموزان را بیان نمودند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20