جلسه ارزیابی دبیران پیشنهادی دانش آموزان با مدیریت

در مورخه 16 فروردین ماه 1401 به منظور جذب دبیران مجرب و اثرگذار برای سال تحصیلی آینده اولین جلسه دانش آموزان با مدیر مدرسه برگزار شد . در این جلسه دانش آموزان انتظارات خود را از دبیران بیان نموده و مدیریت محترم در راستای نظرات و پیشنهادات دانش آموزان در خصوص دبیران موفق قول مساعد دادند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20