توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان

در تاریخ 22 بهمن ماه 1400 به منظور توزیع بسته های معیشتی و کمک های مومنانه مبلغ 85 میلیون تومان در قالب 300 بسته معیشتی جهت کمک به نیازمندان به همت مدارس امام حسین (علیه السلام) جمع آوری شد که در مراسمی با حضور مسولین آموزش و پرورش و سپاه شهرستان از این بسته ها رونمایی شد و مقدمات توزیع بسته ها بین نیازمندان فراهم گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20