توجیه دبیران در خصوص امتحانات دی ماه

با عنایت به ارسال دستورالعمل و شیوه نامه برگزاری امتحانات دی ماه از سوی اداره آموزش و پرورش ؛ چگونگی برگزاری کلاس ها در ایام امتحانات ، در مورخه 30 آذر ماه 1400 مدیریت آموزشگاه به توضیح و تشریح آیین نامه برای دبیران حاضر در آموزشگاه پرداخته و از همکاری دبیران تشکر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20