توجیه دانش آموزان در صبحگاه توسط معاون آموزشگاه

با عنایت به حضوری شدن مدارس و لزوم بیش از پیش رعایت دستعورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری در کلاس ها و محیط مدرسه معاون آموزشگاه در صبحگاه روز شنبه مورخه 15 آبان ماه 1400 به توجیه دانش آموزان پرداختند و خواستار رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی و سرعت بخشیدن به تزریق واکسن کرونا شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20