توجیه خدمتگزار آموزشگاه در مورد مسائل بهداشتی

با توجه به اینکه سرایداران و خدمتگزاران بیشترین نقش را در نظافت و سلامت دانش‌آموزان و معلمان ایفا می‌کنند، لازم و ضروری است که آشنایی کامل با مسائل بهداشتی و همچنین ایمنی در مدارس را فرا گیرند. در همین راستا در تاریخ 3 آبان ماه 1400 خدمتگزار آموزشگاه چک لیست مسائل بهداشتی را مطالعه و به رعایت آن ملزم گردیدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20