تهیه و تحویل بروشور هفته بهداشت روان به دانش آموزان

با توجه به قرار گرفتن در هفته بهداشت روان در تاریخ 3 آبان ماه 1400 بروشور هایی با این موضوع اماده و تحویل دانش آموزان گردید که در راستای عملیاتی نمودن برنامه ها و فعالیت های هفته بهداشت روان، از زیر نظام راهبری و مدیریت تربیتی و برنامه ابلاغی سال 1400، معاونت پرورشی و فرهنگی، دستورالعمل «هفته بهداشت روان» را با شعار «سلامت روان و فرصت برابر و عادلانه برای دریافت خدمات ارتقایی، پیشگیرانه و مشاوره ای» را به ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق ابلاغ کرد.بر این اساس؛ ترویج فرهنگ مهارت های بهداشت روان، ارتقای آگاهی دانش آموزان و والدین، ظرفیت سازی برای ارتقای کمی و کیفی خدمات پیشگیرانه، ارتقای توانمندی های روانی- اجتماعی و … از اهداف برنامه های هفته بهداشت روان است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20