تقدیر از دانش آموزان برتر امتحانات نوبت اول

در تاریخ 9 اسفند ماه 99 پس از تحلیل نمرات و صدور کارنامه ؛ برترین های علمی نوبت اول سال تحصیلی 400-99 مشخص گردید و با توجه به تعطیلی مدارس و کلاس های غیرحضوری تقدیر و تجلیل از برترین ها با صدور لوح تقدیر انجام گرفت و با رعایت دستور العمل های بهداشتی از دانش آموزان دعوت بعمل آمده تا به صورت حضوری لوح تقدیر خود را دریافت نمایند در مجموع برای 30 نفر از دانش آموزان لوح تقدیر صادر گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20