تحویل کتاب راه نهایی به دانش آموزان پایه دوازدهم

در تاریخ 15 فروردین ماه 1401 به منظور آشنایی و آمادگی بیشتر دانش آموزان شرکت کننده در امتحانات نهایی خرداد 1401 ، کتاب راه نهایی با مجموع 10 دوره سئوالات امتحانات نهایی سال های گذشته به دانش آموزان پایه دوازدهم انسانی و تجربی تحویل شد و مدیریت آموزشگاه بر استفاده هر چه بهتر از این کتاب برای حضور موثر در امتحانات نهایی تاکید نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20