تحویل نمرات نوبت اول به معاونت اجرایی

با اتمام آزمون های نوبت اول در تاریخ 30 دی ماه 1400 معاونت اجرایی آموزشگاه پروسه تحویل نمرات دانش آموزان را از دبیران از آن تاریخ پیگیر بوده و برای آماده کردن کارنامه و تحویل به دانش آموزان مقدمات لازم را انجام داده اند ضمنا تا امروز 10 بهمن ماه 1400 حداکثر دبیران نمرات و برگه های خود را تحویل داده اند و طی روز های آتی کارنامه جهت اطلاع دانش آموزان آماده می گردد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20