تحویل برنامه امتحانات نوبت اول به دانش آموزان

در تاریخ 22 آذر ماه 1400 در راستای آماده سازی شرایط و امکانات لازم برای برگزاری امتحانات نوبت اول و به منظور اطلاع و اشراف کامل دانش آموزان و اولیای محترم به برنامه امتحانی و روند اجرای امتحانات , برنامه امتحانی جامع و مدون برای تمام پایه ها تکثیر و در اختیار تمامی دانش آموزان قرار گرفت ضمنا پیامک تحویل برنامه امتحانی به دانش آموزان برای اولیا ارسال گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20