تب سنجی از دبیران و دانش آموزان

به دلیل شرایط کنونی حساس و بسیار خطرناک به وجود آمده آموزشگاه با دقت زیاد بر سلامت و بهداشت دبیران و دانش آموزان نظارت داشته و با ضدعفونی و گندزدایی کلاسها از شیوع ویروس کرونا در آموزشگاه جلوگیری می کند  لذا در روز یکشنبه مورخه 27 مهرماه 99 در ساعت 7:00 صبح قبل از ورود دانش آموان به آموزشگاه با تب سنجی دقیق از دبیران و دانش آموزان سلامت افراد زیر نظر داشته تا در صورت به وجود آمدن کوچکترین مشکل و اختلال وارد عمل شده و از بروز بیماری و شیوع آن بین دانش آموزان جلوگیری کند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20