به صدا درآمدن زنگ مهر عاطفه ها

زنگ مهر عاطفه ها هم زمان با سایر مدارس کشور جهت جمع آوری کمکهای دانش آموزان در این آموزشگاه بصدا در آمد
در میان جمعیت دانش آموزی، افرادی هستند كه نیاز به یاری دیگران دارند پس بجاست به یاری آنان بشتابیم و چه نامهربانانه است كه از این موضوع به سادگی عبور كنیم بلكه باید آنان را مانند فرزندان خود مورد مهر و محبت قرار دهیم.
امروز 10 مهر ماه 98 و همچون سالهای قبل و در روزهای آغاز سال تحصیلی، با هدف جمع آوری كمك های نقدی برای دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت مهر عاطفه ها در این آموزشگاه برگزار شد،که امسال به علت تقارن جشن عاطفه ها با ماه محرم، عنوان آن به مهر عاطفه ها تغییر یافته است.در ابتدای این مراسم مدیریت آموزشگاه با بیان اینکه هر کس به اندازه بضاعت خویش باید در این کار خیر مشارکت کند و گامی هر چند کوچک برای کمک به دانش آموزان کم برخوردار و فراهم آوردن تمهیداتی برای تحصیل آنها بردارد تا آنان نیز همانند دیگر دانش آموزان از شرایط مساعدتری برای تحصیل برخوردار شوند ، دانش آموزن را به شرکت در این امر خدا پسندانه تشویق نمودند.درپایان مراسم دانش اموزان با انداختن کمک های نقدی خود در صندوق جمع آوری کمک ها ، خود را در این حرکت نوع دوستانه شریک کردند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20