برگزاری کلاس آنلاین با نرم افزار بهاران

به منظور استفاده بیشتر وبهتر دانش آموزان  از آموزش و تدریس اساتید در بعضی از دروس تخصصی و با اهمیت ؛ از سوی آموزشگاه تصمیمی اتخاذ شده که دانش آموزان برای بهره بردن از کلاس های آنلاین  از نرم افزار داخلی و پرکاربرد بهاران استفاده کنند که به همین منظور از روز 30 شهریورماه 99 در محل دبیرستان با تجهیز قبلی کلاس ها به لب تاب ؛ دوربین و مودم این کلاس آغاز گردید که اولین کلاس آنلاین با حضور دبیر ریاضی و حداکثری دانش آموزان برگزار گردید و از این تاریخ با برنامه ریزی های انجام شده از سوی مدیریت آموزشگاه و معاونین طی ساعات اعلامی به دبیران و دانش آموزان کلاس ها با  دقت نظر مدیریت مدرسه در حال انجام می باشد تا هر چه بیشتر و بهتر آموزش دانش آموزان مورد پیگیری قرار گیرد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 7.1/20