برگزاری نشست بصیرتی در کلاس

در روز شنبه مورخه 23 مهر ماه 1401 مسئول موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) جناب آقای کنعانی در کلاس یازده تجربی حضور یافته و ضمن اشاره به حوادث اخیر کشور که امروزه دانش آموزان ، جوانان و مدارس مهمترین اهداف دشمن برای تهاجم فرهنگی هستند و برگزاری این نشست های بصیرتی و گفتمان های دینی می تواند در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن تاثیر گذار باشد به سئوالات و شبهات دانش آموزان پاسخ دادند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20