برگزاری مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان

با عنایت به نقش اولیا در سیاست گذاری برنامه های آموزش و پرورش مدرسه اولین مجمع عمومی در مورخه 25 مهرماه 1400 در محل دبیرستان برگزار گردید در این جلسه مدیریت ومعاونین آموزشگاه گزارشی از روند برگزاری کلاس ها ، واکسیناسیون دانش آموزان و شرایط حضور در مدرسه را بیان کردند و در پایان جلسه کاندیدهای انتخابات انجمن اولیا به معرفی خود پرداخته و پس از آن انتخابات برگزار گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20