برگزاری دومین جلسه هماهنگی عوامل اداری

در تاریخ 13 آذرماه 1400 دومین جلسه هماهنگی عوامل اداری (کمیته آموزشی) در ساعت 11:00 برگزار گردید. این جلسه با صلوات برمحمد و آل محمد آغاز و در ادامه مدیریت آموزشگاه ضمن تشکر و قدردانی از عوامل آموزشگاه به موارد ذیل اشاره نمودند:

1- اهمیت ایجاد فضای تبلیغاتی برای دانش آموزان برتر دوماهه گذشته از شروع سال تحصیلی

2-ایجاد انگیزه بین دانش آموزان برای حضور پررنگ تر در ساعت نماز

3- برگزاری کلاس های آموزش خانواده با دعوت از اساتید سطح استان و شهرستان

4- پاسخ سریع به بخشنامه های صادره از اداره و موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین( علیه السلام )

ضمنا در پایان جلسه مسئول نمایندگی موسسه ضمن تشکر از برگزاری  جلسه شورای دبیران از عوامل اداری نیز تقدیر و تشکر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20