برگزاری دومین جلسه آموزش خانواده با موضوع ارتباط گیری مؤثر با فرزندان

 جلسه آموزش خانواده با موضوع ارتباط مؤثر با فرزندان راه مؤثر برای جلوگیری از آسیب های رفتاری و اخلاقی برگزار گردید
روز سه شنبه 4 دی ماه 97 ساعت 15:30 دومین جلسه آموزش خانواده با حضور اولیاء دانش آموزان این آموزشگاه با سخرانی آقای مظلوم کارشناس مسئول مشاوره اداره آموزش و پرورش شهرستان در محل نمازخانه دبستان پسرانه امام حسین (ع) برگزار گردید.در این جلسه آسیب های رفتاری و اخلاقی عدم ارتباط صحیح اولیاء با فرزندانشان برای والدین باذکر مصادیقی که در شهرستان اتفاق افتاده بیان و راهکارهایی برای رفع این مشکل و جلو یری از ایجاد این فاصله بین والدین و فرزندان ارائه گردید. در پایان مسئول نمایندگی مؤسسه امام حسین(ع) شهرستان ضمن خیر مقدم خدمت از حضور حداکثری اولیاء دانش آموزان تشکر نمودند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20