برگزاری جلسه هیات دانش آموزی اخلاص

اخلاص یعنی اینکه انسان؛ کار برای خدا و به عشق انجام وظیفه انجام دهد رازبقا انقلاب , اخلاص افراد است در درون وجود ما بزرگترین دشمن ما کمین گرفته و آن ؛ نفس اماره و شهوات و خودخواهی و خودپرستی های ماست . رمز و راز اصلی محبوبیت , پیشرفت و موفقیت افراد و جوامع اخلاص است رهبرمعظم انقلاب اسلامی درباره سردار شهیدسلیمانی نیز چه قبل از شهادت سردار و چه بعد از آن مهمترین ویژگی ایشان را اخلاص دانسته اند در همین راستا و به جهت آشنایی دانش آموران با دستورالعمل های اجرایی هیات دانش آموزی اخلاص جلسه ایی در مورخه 25 آذر 99 در محل دفتر دبیرستان ساعت 11 بین دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه با حضور معاونین پرورشی و مسؤل نمایندگی موسسه برگزار گردید که در این جلسه وظیفه ی هرکدام از کمیته ها طبق دستور العمل به مسولین هر کمیته تحویل شد و در پایان معاون پرورشی آموزشگاه فعالیت هر چه بیشتر اعضا در کانال هیات اخلاص استان و شهرستان  را خواستار شدند .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20