برگزاری جلسه هم اندیشی دانش آموزان پایه نهم

در تاریخ 7 تیر ماه 1400 جلسه هم اندیشی هدایت تحصیلی و ادامه تحصیل ویژه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول که تصمیم به ادامه تحصیل در رشته تجربی , ریاضی و انسانی دارند با دعوت قبلی در حضور اولیاء آنان تشکیل گردید و قابلیت های علمی و آموزشی دبیرستان دوره دوم به اطلاع آنان رسید در این جلسه به برنامه محوری دبیرستان اعم از کلاسهای تقویتی و کنکور ، کلاسهای فوق برنامه طول سال تحصیلی به امکانات آزمایشگاهی ؛ دبیران برتر آموزشگاه  فضای استاندارد آموزشی پرداخته شد  .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20